افت قیمت به علت آسیب به سینی

 

امیرحمزه صالبی: بنده با یک پارس تصادف کردم که از عقب گلگیر سمت عقب دست راست سمت راننده و سینی عقب زیر عوض شده است. خواستم ببینم چقدر افت قیمت تعلق می گیرد به پارس ممنون؟ حدود 6 تا 7 درصد قیمت روز ماشین افت قیمت دارد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .