اجرای رای پرداخت بیمه

 

حامی: من رای قطعی اداره کار را مبنی بر پرداخت نشدن حق بیمه پدرم که سال 51فوت شده اندرا گرفته ام واین اتفاق درشهرستان افتاده است. حال ما پرونده را به اجرائیات تامین اجتماعی باید ببریم اگر در آنجا ترتیب اثرداده نشد از طریق دیوان بایداقدام کنیم؟ ابتدا از اجرای احکام دادسگتری حکم بگیرید و سپس به اجرائیات تامین اجتماعی مراجعه کنید . در شعبه آخر بیمه تان!

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .