مدت زمان قرارداد موقت در کارهای غیر مستمر

 

محسن: با سلام! بعد از پانزده سال کارگری بدون قرارداد و به صورت شفاهی ، اکنون کارفرما قصد انعقاد قرارداد موقت یکساله دارد. آیا این کار قانونی است؟  در کارهای غیر مستمر بیشتر از 4 سال نمی توان قرارداد موقت بست و قرارداد باید دائمی باشد. در کارهای مستمر قانون سکوت کرده است ولی همین 4 سال حداقل باید رعایت شود. کارفرما از نظر قانونی حق چنین کاری ندارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .