تاخیر در پرداخت حق بیمه خویش فرما

 

محسن یوسفی: من بیمه خویش فرما می ریزم اگه ۱ روز با تاخیر واریز کنم چه می شود؟ احتمال دارد قراردادتان لغو شود. اگر چنین اتفاقی افتاد سریعا به شعبه مراجعه کنید و فیش جدید بگیرید.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .