حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با شخص حقیقی

 

امین: با سلام! من اگر با شخصی حقیقی قرارداد ببندم چند درصد کسورات بیمه ای قرارداد می شود؟ حال اگر تجهیزات با شرکت من باشه چند درصد و اگر تجهیزات کار با شخص حقیقی باشد چند درصد کسورات بیمه ای دارد؟ با تشکر؟

بستگی به نوع قرارداد دارد. قراردادهای مکانیکی معمولا 7 درصد است و قراردادهای غیرمکانیکی 15 درصد. یک نهم (مبلغ فوق) نیز حق بیمه بیکاری است. اگر تجهیزات با پیمانکار باشد مبلغ هزینه تجهیزان به مبلغ ناخالص قرارداد اضافه می شود و سپس حق بیمه محاسبه می شود.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .