مشاغل مشمول معافیت سهم کارفرما

 

شرکت صافی فیلتر: مشمول معافیت سهم کارفرما بودیم و لیست بیمه را با معافیت پرداخت می کردیم و هیات سه نفره تامین اجتماعی با بازدید از کارگاه اعلام می کنند که شغل شما شامل معافیت نمی باشد در صورتیکه دستگاه تولیدی این واحد زیر مجموعه ادوات کشاورزی است وقراردادهای این واحد نشانه اثبات موضوع است. چگونه باید ثابت کنیم که دستگاه ساخته شده این واحد جزء ادوات کشاورزی می باشد. ممنون می شوم راهنمایی فرمایید؟ ساخت وتولید انواع ماشین آلات کشاورزی و وسائل وادوات مربوطه و تعمیرات آنها  جزء معافیت های مربوطه است . اگر فکر می کنید محصول تان جزء این بند است ابتدا از طریق اداره کل تامین اجتماعی استان تان به این موضوع اعتراض کنید و اگر به نتیجه نرسیدید از طریق اداره کل امور  بیمه شدگان سازمان مرکزی در خیابان آزادی و اگر باز هم نتیجه نگرفتید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .