انتقال سابقه بیمارستان خصوصی به بیمارستان دولتی

پری نادری: بنده در بیمارستان خصوصی به عنوان پرستار کار کرده ام .در حال حاضر در بیمارستان دولتی استخدام رسمی هستم ولی در سابقه کار و حکم کارگزینی سال هایی که در بیمارستان خصوصی کار نموده ام سابقه محاسبه نمی شود؟   اگر بیمه تان در بیمارستان دولتی از نوع تامین اجتماعی باشد می توانید با مراجعه به تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی مشکل تان را حل کنید اما اگر بیمه تان کشوری باشد متاسفانه قبول نمی کنند . البته می توانید درخواست انتقال سابقه از کشوری به تامین اجتماعی دهید.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .