مشاوره دیه

 

محمد مفخم: سلام! شهریور سال 98 بنده برای کار توسط دوستم به کار روزمزدی(آرماتوربندی) برای پیمانکاررفتم. (ساختمان فاقد نقشه ومجوزبود). چند روز بعد بنده رو ستون مشغول کاربودم که ستون واژگون شد، برخورد کرد به ستون بغل دستی که یک نفرهم آنجا کارمی کرد . ستون واژگون شد همکارم درجا فوت کردند و من از دو پا مصدوم.

جلسات کارشناسی تاهفت نفره رفته و بنده رو 17درصد مقصر کردندبرای فوت آن مرحوم...و پیمانکارادعا میکنه که کار را پیمانکاری داده به کسی که منو برده سرکار(شاهدم داره..خدا میدانه راست یادروغشو) و بنده رو شریک این آقا معرفی کرده که هیچ نقشی نداشتم.

هرچی هم میگم متاسفانه کارشناسان حرف مارو ...... چکارباید بکنم یکسال نمی تونم کارکنم.. پایم معیوب شده و تابرج هفت طول درمان دارم . ببخشید خیلی طولانی شد؟

سوالتان را متوجه نشدم . بابت دیه هر کس مطابق درصد تقصیر پرداخت کند . چه دیه شما و چه دیه دوست تان. دوست تان اگر بیمه تامین اجتماعی داشته باشد می تواند مستمری بگیرد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .