دیه شکستگی ستون فقرات

 

کیکانی:

1.     سائيدگی (حارصه) سمت چپ پيشانی ، ابروی چپ ، سمت راست بینی ، زیر چشم چپ ، پشت دست راست و چپ ، جمعا ۵ درصد دیه کامل

2.      سائيدگی (حارصه) بند انتهايی انگشتان سوم و چهارم دست راست ، بند ميانی و انتهايی انگشت کوچک دست راست و بند اول انگشت دوم دست چپ پنج فقره 033/0 صدم درصد ديه کامل

3.      شکستگی ستون فقرات در محل تنه مهره چهارم و  زوائد عرضی سمت چپ مهره دوم و سوم کمر که بدون عيب التيام يافته اند سه فقره يک دهم ديه کامل؟

مجموعا 35.165 درصد دیه دارد معادل 116 میلیون و 44 هزار و 500 تومان

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .