دادخواست حصر وراثت

 

اکبر: با سلام خدمت کارشناس محترم ! پدر اینجانب به همراه برادر و خواهرش خانه ای از پدر به ارث بردند که پدرشان در حدود ۴۰ سال پیش فوت نموده. قابل ذکر است پدر نامبردگان دارای زن دومی نیز بوده که بعد از فوت پدرشان در این خانه زندگی می کند و وارثان تاکنون بنا به انسانیت گذاشته اند نامبرده در این خانه حدود ۴۰ سال زندگی کند با توجه به اینکه سن وارثان بالا رفته و به پول این خانه نیاز دارند هفته قبل جهت گفتگو به خانه مراجعه نمودن که خانم از خروج خوداری مینماید. لطفا راهنمایی نمایید راه اصولی و قانونی چه میباشد ممنون ؟

شما در وهله اول باید دادخواست گواهی حصر وراثت بدهید وحصر وراثت دریافت کنید، سپس دادخواست تقسیم ترکه یا دادخواست مطالبه سهم الارث بدهید بابت استفاده ورثه از ملک مورثی. در صورت داشتن مدرک رسمی مالکیت خلع ید بدهید و می توانید دادخواست اجرت المثل ایام تصرف بدهید.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .