ازکارافتادگی به علت پارکینگسون

 

محمد معارفوند: آیا بیماری پارکینسون شامل از کار افتادگی می شود ؟ کمیسیون به پدر بنده کمتر از 66 درصد رای داده است؟ باید شدید و دوطرفه باشد و درمانش کامل شده باشد. در غیر این صورت ازکارافتادگی کلی تعلق نمی گیرد.

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .