پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ازدواج موقت

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

ازدواج موقت بدون اجازه همسر

  قوانین ازدواج موقت یا صیغه بدون اجازه همسر   در مواد 901 و 942 قانون مدنی ایران به این موضوع اشاره شده است که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد که در نکاح دائم تا 4 همسر محدود شده است. قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 برای جلوگیری از سوء استفاده مردان اجازه از دادگاه را برای ازدواج مجدد مردان ضروری دانست. ماده14 این قانون مقرر می دارد هرگاه مرد بخواهد با وجود با داشتن زن همسر دیگری اختیار کند دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به مرد خواهد داد که که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن کنونی دریابد که زندگی در کنار این زن مرد را دچار مشقت کرده است و احراز کند که مرد توانایی مالی و این قدرت را دارد که با اجرای عدالت دو زن را در کنار خودش داشته باشد.و مطابق ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-  1316 در نظر گرفته است که هرگاه مردی بدون اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. البته این قانون در ابتدای انقلاب اسلامی ایران تقریباً لغو شده بود و هیچ نیازی به گرفتن اجازه از همسر در ابتدای شروع به کار دادسرای انقلاب و عمومی کشور وجود ن

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.