پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ازکارافتادگی به علت کاردیومیوپلاتی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا به علت بیماری کاردیومیپلاتی ازکارافتادگی تعلق می گیرد ؟

  سلام
 ! من بیماری rcm دارم . 
جزء از کار افتادگی حساب می شود؟ به صورت قطعی نمی توان در این زمینه نظر داد . بستگی به قدرت انقباضی قلب دارد که اگر کمتر از ۳۰ درصد باشد به احتمال زیاد از کار افتاده کلی می‌شوید همچنین اگر کمتر از ۳۰ درصد نباشد و وضعیت بالینی و درگیری های ایجاد شده به علت این بیماری بررسی می‌شود و ممکن است از کار افتاده کلی شوید. در مجموع احتمالش هست ولی با قاطعیت نمی تواند در این زمینه نظر داد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.