پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب استرداد بیمه بیکاری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا در دوران دریافت بیمه بیکاری می توان حق بیمه پرداخت کرد؟

  مومن: با سلام! قانون استخدام کسی که در حال حاضر بیمه بیکاری دریافت می کند چیست ؟ آیا مجدد برای فرد بیمه رد شود ؟ درصورتی که برای فردی اشتباها از دو شرکت متفاوت لیست بیمه رد شود آیا مشکلی ایجاد میشود ؟ چگونه پیگیری کنیم ؟ به دلیل اشتباه اپراتور استعلاجی چند نفر از پرسنل اشتباها اعلام نشده چگونه پیگیری شود ؟ پاسخ: 1.      به محض استخدام باید به شعبه بیمه اعلام شود تا حق بیمه پرداخت نشود وگرنه در صورت پرداخت حق بیمه شعبه متوجه می شود و ممکن است کل مبالغ بیمه بیکاری پرداختی را مسترد کند. 2.      بله ! به محض اشتغال باید بیمه رد شود. 3.      بله ! نباید از دو جا بیمه رد شود. ممکن است اشتغال احراز نشود و یکی از لیست ها رد شود. 4.      تا کمتر از 6 ماه می توانید به قسمت نامنویسی شعبه بیمه مراجعه کنید و درخواست اصلاح لیست بیمه بدهید.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.