پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب برگشت زدن حقوق بیمه بیکاری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

حقوق بیکاری بنده برگشت زده شده است؟!

  با عرض سلام ! من بیمه بیکاری دریافت می کردم.  در حال حاضر حقوق بیمه بیکاری بنده ماه فروردین و اردیبهشت برگشت مالی داشته است. به هر جا هم رفتم از تهران برگشت مالی داشتم. حالا نمی دانم چکار کنم؟ به سازمان بیمه مراجعه کردم جوابی نگرفتم .خودشان هم میگویند  نمیدانم چرا تهران برگشت مالی میزند ؟ از طریق سامانه 1420 پیگیری کنید . اگر نتیجه نگرفتید به سازمان تامین اجتماعی در خیابان آزادی مراجعه کرده و از قسمت پیگیری شکایت ها پیگیری کنید.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.