پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب بیمارستان امام خمینی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آدرس و تلفن مجتمع بیمارستانی امام خمینی

  آدرس مجتمع بیمارستانی امام خمینی و شماره تلفن های آن را اعلام نمایید ؟  مسیر یک از طریق درب شمالی : تهران - شرق بزرگراه چمران - خیابان باقرخان شرقی مسیر 2 درب شرق : انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر قریب  مسیر 3 درب جنوب : خیابان دکتر میرخانی - تقاطع خیابان اسکندری شمالی  شماره تماس : 021-61190

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.