پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب بیمه توسعه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

بیمه توسعه در چه سالی ورشکست شد؟

  احمد  :  بیمه توسعه از چه سالی ورشکسته شد؟ و سال  ۹۳   آ یا بیمه توسعه در حسابش پول داشته است  ؟ گروهی اعتقاد دارند این بیمه ورشکست شد و گروهی اعتقاد دارند این بیمه ورشکست نشد و صرفا نتوانست املاک مسکونی اش رابه پول تبدیل کند . از حساب بیمه توسعه بنده خبر ندارم . 

ورشکستگی بیمه توسعه

  بیمه توسعه ورشکسته شد چون بیش از حدی که توانگری مالی داشت نمایندگی جذب کرد . هیچ کار کارشناسی در این زمینه وجود نداشت. تعداد نمایندگی هایش این اواخر از بسیاری از بیمه های دیرپارت بیشتر بود.. نمایندگی هایی که بعضا توانایی علمی و سواد این کار را نداشتند.   بیمه توسعه ورشکسته شد چون حق بیمه را بیش از حد تقسیط می کرد و تخفیف های بی موردی می داد (تا حد 30 درصد در بیمه شخص ثالث )   تا بتواند فقط دریافتی موجودش را بالا ببرد و کاری به تعهداتی که بر دوشش می افتاد نداشت .  متاسفانه با این حق بیمه ها سرمایه گذاری مناسبی هم نکرد.   بیمه توسعه ورشکسته شد چون از مدیران بی صلاحیت و بعضا فامیلی استفاده می کرد. (البته این موضوعی نیست که صرفا مربوط به این بیمه باشد و دامن شرکت های بیمه دیگر و اصولا بسیاری از نهادها و ارگان های دیگر را نیز گرفته است) . باید دید بیمه مرکزی به عنوان تولیت کل بیمه های تجاری چگونه انتصاباتی داشته است و چه معیارهایی برای این انتصابات داشته است.   بیمه توسعه ورشکسته شد چون پشتوانه دولتی مانند بیمه ایران نداشت که بسیاری از مشکلات آن را بپوشاند و با شرایط نزدیک به ورشکستگی و

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.