پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب تاخیر در پرداخت دیه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

تاخیر در پرداخت دیه

  معین : با سلام  !  بنده چهار ماه قبل سوار بر دوچرخه با خودرویی تصادف کردم و کارشناس خودرو را مقصر تشخیص و پس از مراجعه به پزشکی قانونی و دیگر امور دادگاه رای را صادر و مهلت 20 روزه اعتراض هم سپری شد و بنده پس از مهلت اعتراض بیست روزه پرونده دادگاه و مدارک پزشکی را به بیمه بردم اما در حالی که در رای صادره از دادگاه قید شده است بیمه گر ظرف 15 روز بعد از دریافت مدارک خسارت را پرداخت کند. این عین مطلب در رای صادره میباشد  : "  رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محتـــــرم تجدیدنظر استان می باشد . مقرر است دفتر، نتيجه ثبت، دادنامه به طرفين و دادستان محترم ابلاغ گردد../ ضمنا بيمه گر موظف است در راستای مقررات ماده31 قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقليه حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نياز ، خسارت متعلقه را پرداخت نماید ." اما الان درحالی که پس از سپری شدن مهلت 20 روزه اعتراض از زمانی بنده مدارک پرونده دادگاه و پزشکی را به بیمه تحویل دادم 20 روز سپری میشود (یعنی از تاریخ ابلاغ رای جمعا&

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.