پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ترخیص موتور

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

مراحل ترخیص موتور از پارکینگ

   احمد :   سلام !  ‌قبلا‌   سوال ‌داشتم ‌که ‌هنوز جوابش‌ را دریافت ‌نکردم . ‌در صورت ‌امکان ‌جواب ‌بدهید . ‌مو‌‌تورسیکلتی ‌بعلت ‌تصادف ‌در پارکینگ ‌توقیف ‌شده ‌که ‌بعلت ‌هزینه ‌بیمه‌نامه ‌و هزینه ‌پارکینگ ‌از خیر موتور گذشتم . آیا بعد از طرف‌ پارکینگ ‌مشکلی‌ برایم ‌پیش‌ نمی آید با تشکر  ؟ نه مشکلی پیش نمی آید . در مناقصه به فروش گذاشته می شود .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.