پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب تعویض موتور خودرو

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

تعویض موتور خودرو بدون مجوز

  من خودرویی را به صورت وکالتی با قیمت 255 میلیون تومان خریده ام. وقتی برای تعویض پلاک رفتم کارشناس تعویض پلاک گفت موتور تعویض شده است در حالی که من از این موضوع خبر نداشتم و در قولنامه نیز ذکری از این موضوع نشده بود. بعدی می دانم کسی که به من فروخته است از این موضوع خبر داشته باشد . در هر صورت تعویض پلاک صورت نگرفت و کارشناس که آشنا بود گفت برو مشکل را حل کن وگرنه ما باید خودرو را توقیف نماییم . به نظر شما من باید چه کار کنم ؟  تعویض موتور خودرو بدون مجوز جزء تخلفاتی است که در ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به آن اشاره شده و متخلفین از این قانون را بنا به تشخیص واحد رسیدگی کننده به پرداخت جریمه ای معادل یک چهارم تا یک هشتم ارزش قطعه تعویض شده محکوم کرده است . یعنی حدود یک چهارم تا یک هشتم موتور . البته بعد از پرداختن جریمه مشخصات قطعه جدید در سند خودرو ثبت می گردد به شرطیکه قطعه دزدی نباشد. بنابراین شما باید ابتدا به پلیس آگاهی مراجعه کنید و تاییدیه پلیس آگاهی را بگیرید . بعد می روید شورای حل اختلاف و جریمه را می دهید و بعد هم می روید پلی راهور و عمل شماره گاری را

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.