پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب تمدید رای سخت و زیان آور

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا نیاز به تمدید رای سخت و زیان آور می باشد؟

  با سلام! عرضی داشتم! من تقاضای مستمری بگیری کردم؟ بیمه به من زنگ زده که شما از برج 1402/07بازنشته هستید. درصورتیکه سختی کارخودرا که باطل شده دوباره تمدید کنید. وزارت بهداشت بازرسی تمدید شده است. باید ورازرت کارهم آن را تمدید کند. لطفا راهنمایی کنید که من باید چه کاری انجام دهم؟ یا اگر کاری از دست شما ساخته است برای من انجام دهید؟ و چقدر طول میکشد که من این کار را انجام دهم؟  برای اینکه وزارت کار سختی کار شما را تمدید کند باید دوباره به وزارت کار درخواست دهید و از طریق سامانه این کار را انجام دهید ولی واقعیت این است که این قانونی من‌ درآوردی است که تامین اجتماعی بنیاد نهاده است و نیازی به تمدید نظریه سختی و زیان آور وجود ندارد.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.