پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب خسارت دیه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دریافت خسارت مازاد بر دیه

  رضا باقرزاده  :  آ یا خرج هایی که در مدت درمان کرده ام را می توانم از بیمه یا جای دیگر بگیرم ؟ خسارت مازاد بر دیه، 2 سال است که تصادف کردم و هنوز بهبودی پیدا نکردم و پزشک قانونی هر  ۳  ماه پرونده مرا تمدید می کند.خرج های زیادی برای بهبودی کرده ام . نزدیک به  ۵۰  میلیون  ؟ بابت هزینه درمانی باید به صورت مجزا شکایت کنید . بیمه معمولا اینگونه موارد در تعهداتش نیست و خود مقصر باید بپردازد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.