پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه رباط ، محاسبه دیه ، دیه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

تعیین دیه قبل از اینکه درمان خاتمه یابد؟

  سلام خسته نباشید ! من توی تصادف رباط پایم پاره شده است. می توانم پایم را عمل نکنم ولی دیه اش را بگیرم بعد عمل کنم ؟  می توانید این کار را انجام دهید ولی معمولاً پزشکی قانونی برای این که دیه شما را تعیین کند باید خاتمه درمان را بزند . می توانید درخواست دهید که نمی خواهید درمان را کامل کنید تا سریع‌تر دیه را مشخص کنند ولی در این حالت دیه مقدار کمتری خواهد شد و از نظر مالی ضرر می‌کنید.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.