پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب دیه قطع شریان دست

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

محاسبه دیه قطع شریان دست

  من شریان دستم قطع شده بود. از پایم رگ برداشتند و پیوند زدند به دستم . دیه آن چقدر می شود؟ بابت قطعی شریان دست تان بستگی به عمق جراحت و میزان خونریزی دارد و احتمالا بین ۲ تا ۵ درصد دیه کامل تعلق می‌گیرد. بابت اینکه رگ از پایتان را برداشتند و پیوند زدن به دستتان متاسفانه طبق قانون جدید اعمال جراحی که مربوط به درمان فرد حادثه دیده است دیه تعلق نمی‌گیرد متاسفانه.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.