پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب سند بلاست

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا شغل سند بلاست سخت و زیان آور محسوب می شود؟

  علیرضا بهبودی : آیا عنوان شغلی سند بلاست و رنگ در مشاغل سخت و زیان آور می تواند کمتر از 20 سال بازنشست شود  ؟  1.     حداقل سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور 20 سال می باشد . 2.     سند بلاست جزء گروه الف است . یعنی باید محیط کار توسط کارشناسان اداره کار بررسی شود و در این زمینه نظر داده شود . بستگی به محیط و نوع استفاده از دستگاه ها و بسیاری از عوامل دیگر می توان در زمینه سخت و زیان آور شغل سندبلاستر نظر داد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.