پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب شکات از کارفرما

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا ایام عید جزء قرارداد است ؟

  مصطفی مهجوری : و تشکر از پاسخ های شما ! من شنیدم قانونی آمده که کارفرما نمی تواند به بهانه تعطیلات پایان سال در ایام نوروز با کارگر قرارداد نبندد . من در محل کارم هر سال کارفرما به بهانه تعطیلات نوروز به مدت بیست تا سی روز این چند سال اخیر نیز به مدت  ۴۵  روز با کارگران قرارداد نمی بندد . آیا کارفرما می تواند این کار را انجام دهد و اگر نمی تواند این سالها که درمجموع به  ۵۰۰  روز می رسد . راهی برای گرفتن حق خود داریم با تشکر از شما  ؟ طبق قانون کارفرما نمی تواند چنین کاری برای کارگرانی که بیش از 1 سال سابقه دارند انجام دهد . با شکایت به اداره کار می توانید به حق تان برسید .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.