پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب شکایت بابت خسارت

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

شکایت بابت خسارت بیشتر

  پریسا هدایتی :  سلام  !  تیرماه با ام او ام  ۵۵۰  مدل  ۹۴  تصادف کردم .  ۷  تومن از بیمه دریافت نموده است . شکایت افت قیمت کرده که  ۳  میلیون افت قیمت تعیین شده و   ۹  میلیون خسارت بدنه که  ۷  میلیون بیمه داده و  ۲  میلیون مازاد خسارت که از من خواسته ولی در کروکی پلیس و بیمه رضایت داده که چون سقف خسارت را از بیمه می گیرد شکایتی از مقصر ندارد و امضا کرده است . می خواهم بدانم این  ۲  میلیون مازاد خسارت چون رضایت داده شامل او می شود یا نه و من به کارشناسی آن اعتراض بزنم یا نه  ؟ نه شامل ایشان نمی شود و شما باید با مدارک به هیات حل اختلاف مراجعه کنید . رای را باید اصلاح کنند وگرنه بر روی این قسمت رای اعتراض کنید . بابت افت قیمت اگر شکایتی ندارید اعتراض نکنید . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.