پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب ضریب اضافه کاری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

ضریب اضافه کاری چند درصد است؟

  محمد : سلام ! ‌‌با این ‌فیش‌ حقوقی ‌‌ام  ‌اضافه ‌کاری ‌بدون ‌ضریب ‌ ۴۰% حساب ‌شده است .‌بعدا می توانم ‌مطالبه ‌‌ ۴۰%  اضافه ‌کاری‌ را کرد ! ممنون ‌از راهنمایی تان ؟   اضافه کاری را اشتباه حساب کرده است و البته بعدا هم می توانید بابت ان درخواست دهید . هر چند 2 ساعت اضافه کاری کم است و اگر فقط همین است اداره کار خودش را درگیر چنین مسائلی نمی کند .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.