پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب طرح ساماندهی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

  با سلام! ما شرکتی هستیم و زیر نظر پیمانکار در مجموعه دولتی مشغول بکار هستیم. قراردادمان هم با پیمانکار سه ماه سه ماه است.با سابقه بالای دوسال! آیا می‌توانند بدون هیچ دلیلی اخراجمان کنند یا خیر؟(ترسمان از این است که با توجه به طرح ساماندهی کارکنان دولت ارگان دولتی ای که توسط پیمانکار ما را به کار گرفته بخواهد در پایان قرارداد سه ماهه با سابقه بیش از دو سال اخراج کند و از نیروهای جدید و باب میل خود استفاده کند)؟ در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اگر بیشتر از یک سال سابقه داشته باشید کارمند دائمی محسوب می شوید و نمی تواند شما را اخراج کند و می توانیم به اداره کار شکایت کنید و درخواست بازگشت به کار بدهید. زمان تغییر ساماندهی فعلاً تصویب نشده است و به این زودی هم تصویب نخواهد شد.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.