پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب مدیر مدرسه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

نحوه برکناری مدیر مدرسه

  سارا اسفندیاری : ببخشيد مدير   مدرسه آموزش و پرورش اگر بدون دليل خاصي سال بعد مدیریت ندهند و بهش کلاس بدهند می تواند شکایت کند ؟  متاسفانه از طریق   دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به این موضع رسمیت داده شده است . می توانید در این زمینه شکایت کنید ولی متاسفانه چنین چیزی در قوانین آموزش و پرورش آورده شده است . اگر حکم حقوقی تان کم شود می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید . البته احتیاط کنید و اول راه های دیگر را بروید . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.