پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب هزینه عمل بینی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دریافت هزینه عمل بینی از بیمه تکمیلی

  مرضیه : شامل عمل انحراف بینی در کلینیک هم می   شود؟ و چه مدت قبل از استفاده از بیمه باید بیمه شده باشیم  ؟ اگر منظورتان بیمه تکمیلی است بله شامل می شود . بستگی دارد بیمه تان گروهی باشد یا فردی . در گروه های بالای 500 نفر معمولا دوره انتظار ندارد . اگر به صورت انفرادی یا خانوادگی می خواهید بیمه شوید حداقل دوره انتظار 1 ساله دارد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.