پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب پرداخت همزمان حق بیمه

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پرداخت همزمان بیمه های اختیاری و اجباری

  آناهیتا :  من در آموزشگاه خصوصی تدریس می کنم . که بیمه  پاره وقت رد می شود یعنی با توجه به تعداد کلاس یک ماه  ۲۰  روز یک ماه  ۱۰  روز ! یعنی متغیر است و به این دلیل خودم هم بیمه مشاغل آزا د کردم که پرداخت می کنم ! آیا مشکلی دارد  ؟ نه مشکل خاصی ندارد . البته اگر تعداد روزهایتان از 30 روز در ماه بیشتر شود معمولا سود خاصی هم ندارد . 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.