پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب کارت آمایش

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

نداشتن کارت آمایش

  بیانی : با   سلام و خسته نباشید . ! اگر برای اتباع خارجی در کارگاه ساختمانی دچار حادثه گردد که دارای کارت آمایش می باشد ولی کارت کارگری خود را تمدید نکرده باشد آیا می تواند از بیمه حوادث کارگاه ساختمانی استفاده کند؟ لطفاکامل راهنمایی نمائید  ؟ اگر کارت اشتغال نداشته باشد نمی تواند متاسفانه ! 

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.