پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب کفالت خواهر

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

تحت تکفل قرار دادن خواهر

علی سپهری :   سلام ببخشید  !  آیا بنده که بیمه شده مشاغل آزاد هستم می توانم خواهرم که شوهرش فوت شده را تحت تکفل درآورم و ایشان نیز دفتر چه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند  ؟ نه متاسفانه . فقط همسر و فرزندان و پدر و مادر را می توانید . خواهر و برارد را نمی توان تحت تکفل درآورد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.