پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب گواهی استعلاجی

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

درخواست استعلاجی به علت میگرن

  داود: سلام ! من کارمند بانک هستم و بعلت فشار کار و تنزل پست سازمانی بابت ساختار سازمانی دچار میگرن شدم. آیا می توانم از بانک غرامت بگیرم یا چطور می توانم از مرخصی استعلاجی استفاده کنم.ممنون؟ پاسخ: بابت میگرن نمی توانید غرامت بگیرید. اصولا بیماری ناشی از کار تشخیص داده نمی شود . اما می توانید از استعلاجی استفاده کنید. از پزشک تان گواهی استعلاجی بگیرید و به امور اداری بانک تان ارائه دهید تا کمیسیون پزشکی یا شورای پزشکی یا پزشک معتمد بانک در این زمینه رای دهد.

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.