پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب گواهی اشتغال

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

دریافت گواهی اشتغال برای مهاجرت

  Rs :  من برای سفارت گواهی اشتغال به کار می خواهم . شرکت فعلی پایه پایینی برای من می زند ، شرکت قبلی پایه بالاتری برای من می زند . آیا اگر از شرکت قبلی گواهی بگیرم و ترجمه کنم کد بیمه به مشکل می خورد یا نه ؟ یا می توانم از هر دو شرکت بگیرم و بگویم پاره وقت کار می کنم ؟ نه کد بیمه مشکلی نمی خورد . می توانید از هر دو شرکت بگیرید و از نظر تامین اجتماعی هیچ مشکلی ندارد .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.