صندوق تامین خسارت بدنی !

تیر ۰۵, ۱۳۹۶
1- شاید تا بحال برای شما و یا آشنایان نزدیک شما این اتفاق افتاده باشد که با راننده ای تصادف کرده باشید و طرف فرار کرده باشد یا بیمه ...
0 Comments
Read

سوال و جواب های بیمه ای

تیر ۰۳, ۱۳۹۶
1-  آيا مدت زمان استراحت پزشكي بايد درليست حق بيمه ذكرشود؟ چنانچه بیمه شده در استراحت پزشكي باشد و به محل كار نیاید، مدت استراحت...
0 Comments
Read
با پشتیبانی Blogger.