پست‌ها

تامین اجتماعی لیست بیمه را قبول نمی کند ؟

دیه آسیب به عصب

آیا حکم توقیف اموال در هر شهری قابلیت اجرا دارد ؟

چگونگی گرفتن استعلاجی از تامین اجتماعی

کمیته 42 تامین اجتماعی

دیه من هاشمه است یا مامومه ؟

آیا اگر رضایت دهیم باز می توانیم برای افت قیمت شکایت کنیم ؟

آیا می توان ادامه بیمه اجباری را به صورت شخصی واریز کرد ؟

کروکی ندارم و بیمه پول نمی دهد ؟

شورای حل اختلاف در محاسبات خود اشتباه کرده است !

دیه آسیب به نخاع

تغییر بیمه حرف و مشاغل آزاد به اختیاری

می خواهم سفته ام را پس بگیرم ؟ چه کار کنم ؟

تائید اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی !

مزایای بیمه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

جدول پایه سنوات !

سازمان دولتی حق بیمه من را پرداخت نمی نماید ؟

حقوق من چقدر باید باشد ؟

بیمه سرپرست کارگاه

پرینت دریافتی های چند ماه را در اداره کار ارائه دهم ؟

شکایت از شرکت هواپیمایی

کارفرما نامه عدم نیاز برای بیمه بیکاری نمی دهد ؟!

دیه شکستگی کورتکس اولنای چپ !

بیمه یارانه ای تامین اجتماعی !

دیه سوختگی درجه 2 بدن

چرا در محاسبه مستمری تامین اجتماعی ، تورم لحاظ نمی شود ؟!

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چگونه حساب می شود ؟

می خواهم بیمه قالیبافی شوم ؟

دیه کنده شدن تکه ای از استخوان

دیه آسیب مفاصل

مجازات شرب خمر !

به علت اتمام تحصیل ، بیمه ام قطع شده است ؟

کارگر بابت دیه شکایت کرده است ؟

چگونه سفته ام را پس بگیرم ؟

چگونگی توقیف اموال مدیرعامل !

آیا کارفرما می تواند با گرفتن تعهد ، سنوات را کمتر پرداخت کند ؟