پست‌ها

اگر مشاوره می خواهید کلیک کنید ؟

آیا دیه من پس گرفته می شود ؟

حق شیفت به ما پرداخت نمی شود ؟

دیه چگونه بین وراث تقسمی می شود ؟

دیه کبودی قسمت های مختلف بدن !

مبنای مرخصی زایمان 9 ماه از چه سالی است ؟

می خواهد کارگر تا پایان قرارداد کار کند ؟

آیا بازداشت موق سوء سابقه حساب می شود ؟!

مقرری بیمه بیکاری قطع شده است ؟

برای بازگشت به کار چکار کنم ؟

تامین اجتماعی مشاغل سخت و زیان آور را قبول ندارد !

دفترچه ام قطع شده است ؟ چه کار کنم ؟

آیا دادگاه رای اداره کار را تغییر خواهد داد !

بدون کارکرد برای فردی حق بیمه پرداخت نموده ام ؟!

آیا بابت شکستگی و فتق ناف ازکارافتاده می شوم ؟

بیمه قالبافی ام قطع شده است ؟!

دیه شکستگی دنده های محیط و غیر محیط به قلب

کدام بیمه با 20 سال سابقه مستمری می دهد ؟

مقرری بیمه بیکاری ام حذف شده است ؟!

دیه شکستگی استخوان های عانه ، ستون فقرات و دیگر استخوان ها

افت قیمت خودروی لیفان بر اثر تصادف

درخواست ازکارافتادگی به علت هموفیلی

شکایت از شرکت های زیرمجموعه مخابرات

هزینه آزمایشات طب کار بر عهده کیست ؟

دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری !

چگونگی محاسبه مقرری بیمه بیکاری

شکایت از کارفرما چگونه است ؟

شکایت از پزشک ارتوپد !

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و غذای گرم به کارگر !