پست‌ها

آخرین پست‌ها

دریافت دیه از بیمه حوادث دانش آموزی

وکیل خوب برای گرفتن سختی کار

شکایت به دیوان عدالت اداری بابت احتساب مشاغل سخت و زیان آور

آیا به شغل آتش نشانی سختی کار تعلق می گیرد؟

درخواست ازکارافتادگی به علت آرتروز

درخواست ازکارافتادگی به علت بیماری مادرزادی قلبی

آیا به کسانی که شب کاری انجام می دهند سختی کار تعلق می گیرد؟

برقراری مجدد بیمه مددجویان بهزیستی تامین اجتماعی

آیا به پخت نان فانتزی هم سختی کار تعلق می گیرد؟

درخواست ازکارافتادگی به علت پرکاری تیروئید