پست‌ها

آخرین پست‌ها

دستیابی به دفاعیات طرف مقابل در دیوان عدالت اداری

آیا تامین اجتماعی غرامت حادثه رانندگی را پرداخت می کند ؟

محاسبه دیه حارصه در سال 1403

هزینه پرداختی تامین اجتماعی بابت شیشه و فریم عینک در سال 1403

درخواست ازکارافتادگی در آموزش و پرورش

آیا کار در شرکت لبنیات به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟

درخواست ازکارافتادگی برای کارمندان بانک

درخواست ازکارافتادگی به علت ام اس

سختی کار مشاغل سخت و زیان آور

محاسبه سابقه با سختی کار