پست‌ها

ارسال لیست حق بیمه ؟!
1- آنقدر در این مورد از من سوال شده است که تصمیم گرفته ام دقیقا مراحل این کار را با دقت برایتان تش…

چند نمونه محاسبه دیه ؟!
1- ارش تقریبا همان دیه است . تفاوتش در این است که در فقه اسلامی اسمی از آن نیامده است و اصلا مربوط…

انتقال سوابق بیمه !
1- سوال :چگونه می توان سوابق بیمه تامین اجتماعی را به دیگر صندوق ها انتقال داد ؟ برای آنکه این کار…

مقصر تصادف کیست ؟
1- بارها می خواستم در مورد اینکه در تصادف های رانندگی بر اساس چه معیاری می توان فهمید مقصر کیست صح…

نحوه پرداخت هزینه درمانی مصدومین حوادث رانندگی ؟!
1- این مقاله را در پاسخ به سوالات زیادی که در مورد مرجع پرداخت هزینه های درمانی از من می شود می نو…

دیه زن چقدر است ؟
1- اعتقادی به نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان ندارم . فکر می کنم این قانون برای زمانی بوده است که …

پیشگیری از آزار جنسی در محیط کار !
1- مدتها بود که می خواستم مقاله ای در این زمینه بنویسم و هر بار به دلایلی از این کار منصرف می شدم …

بیمه تامین اجتماعی ، تکمیلی درمان و ... بسیجیان !
1- بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال جزء بیمه های خویش فرما محسوب می شود و البته تفاوت هایی هم دارد . ن…

نکاتی که در مورد کمیسیون های پزشکی !
1- شرکت در جلسات کمیسیون پزشکی معمولا بارها برای افراد مختلف پیش می آید . هم کمیسیون های پزشکی تام…