ارسال لیست حق بیمه ؟!

آبان ۰۸, ۱۳۹۶
1- آنقدر در این مورد از من سوال شده است که تصمیم گرفته ام دقیقا مراحل این کار را با دقت برایتان تشریح کنم . هر چند فکر کنم قبلا هم ...
0 Comments
Read

چند نمونه محاسبه دیه ؟!

آبان ۰۸, ۱۳۹۶
1- ارش تقریبا همان دیه است . تفاوتش در این است که در فقه اسلامی اسمی از آن نیامده است و اصلا مربوط به جزئی ترین آسیب هایی است که م...
0 Comments
Read

انتقال سوابق بیمه !

آبان ۰۷, ۱۳۹۶
1- سوال : چگونه می توان سوابق بیمه تامین اجتماعی را به دیگر صندوق ها انتقال داد ؟ برای آنکه این کار را انجام دهیم چند مرحله باید ...
0 Comments
Read

مقصر تصادف کیست ؟

آبان ۰۷, ۱۳۹۶
1- بارها می خواستم در مورد اینکه در تصادف های رانندگی بر اساس چه معیاری می توان فهمید مقصر کیست صحبت کنم ؟ دلیل اینکه چنین کاری را تا...
0 Comments
Read

دیه زن چقدر است ؟

آبان ۰۶, ۱۳۹۶
1- اعتقادی به نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان ندارم . فکر می کنم این قانون برای زمانی بوده است که مناسبات دیگری برقرار بوده است و ...
0 Comments
Read
با پشتیبانی Blogger.