حقوق و مزایای پرستاران !

آذر ۰۶, ۱۳۹۶
1- در مورد حقوق و دستمزد پرستاران همراه بحث زیاد بوده است . عده ای که عمدتا از بیرون به قضیه نگاه کرده اند اعتقاد دارند حقوق و مزایای...
0 Comments
Read

بررسی یک پرونده دیه !

آذر ۰۶, ۱۳۹۶
1- باز هم می خواهم در مورد یک پرونده منتهی به دیه صحبت کنم . دلیل اینکه در مورد این موضوع اینقدر صحبت می کنم این است که کمبود منابع د...
0 Comments
Read

آدرس مراکز پرداخت خسارت بیمه ایران ، آسیا ، دانا ، البرز ، پارسیان ، کوثر ، ملت ، پاسارگاد ، رازی ، سامان ، کارآفرین و ...

آذر ۰۶, ۱۳۹۶
1- مراکز پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می گیرد . در بعضی مواقع با مراکز پرداخت خسارت بیمه بدنه یکسان ا...
0 Comments
Read
با پشتیبانی Blogger.