محاسبه غرامت نقص عضو ازکارافتادگی

 

جباری: سلام! بنده پارسال دچار حادثه در کار شدم و الان کمیسیون برای من ۳۰ درصد از کار افتادگی تعیین کرده است .چه مبلغی به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: میانگین 1 روز حقوق مشمول کسر حق بیمه در 2 سال آخر بیمه پردازی تان محاسبه می شود. ضربدر تعداد سال های بیمه پر ازی می شود. و ضربدر میزان درصد ازکارافتادگی تان می شود و سپس ضربدر 36 می شود. هر چه بدست می آید غرامت حادثه ناشی از کارتان می شود.

جدیدتر قدیمی تر