انتقال سابقه تامین اجتماعی به صندوق فولاد

 

بختش: من بازنشسته صندوق فولاد هستم اما قبل از اون نزدیک ده سال سابقه پرداخت بیمه در سازمان تامین اجتماعی دارم. آیا من هیچ حقی نسبت به اون ده سال ندارم. نه تاثیر در حقوق بازنشستگی فعلیم نه حق و حقوقی از تامین اجتماعی؟ میدونم از دو سازمان نمیشه باز نشسته شد اما حق و حقوق این ده سال من چی میشه؟

پاسخ: باید به صندوق فولاد درخواست دهید تا سابقه بیمه تامین اجتماعی تان به صندوق بیمه فولاد منتقل شود. تنها راهی که دارید همین است اگر قبول کنند.

جدیدتر قدیمی تر