دیه افتادن ناخن پا به نرخ سال 1401

 سلام خسته نباشید ! ببخشید یک سوال‌ داشتم‌ ؟ درمعدن‌ کارمیکردم‌ .سنگ‌ افتاد روی‌ انگشتم‌ شکست‌ و ناخنم‌ هم‌ شکست‌ افتاد‌. بعد کمسیون‌ پزشکی تشکیل شد ولی‌ دیگه‌ خبری‌ نشد . آیا ارزش‌ داره‌ دنبال‌ برم‌ یا نه‌ یه‌ شهر دیگه‌ این‌ اتفاق‌ افتاد دیه‌  انگشت‌ حدودا چقدر است ؟ 

بابت شکستگی انگشت 2 درصد دیه تعلق میگیرد معادل ۱۲ میلیون تومان . بابت افتادن ناخن اگر ناخنتان در بیاید نیم درصد دیه دارد معادله ۳ میلیون تومان و اگر در نیاید یا سیاه شده در بیاید یک درصد دیه دارد معادل ۶ میلیون تومان .


جدیدتر قدیمی تر