آیا کارت ایثارگری تاثیر در پرداخت حق بیمه دارد ؟

 با سلام !همسرم چند سال سابقه بیمه تامین اجتماعی داره ! الان چند سال پرداخت نکرده و توانایی آزاد پرداخت کردن نداره ! با توجه به اینکه کارت ایثارگری دارند میشه ایشون بیمه با قیمت مناسب پرداخت کنند ؟ خودم بیمه زنان خانه دار هستم . با توجه به اینکه بسیجی هستم میشه بیمه ام را بسیجی کنم .با توجه به اینکه امسال بیمه ام خیلی گرون شده است ؟

کارت ایثارگری تاثیری در میزان حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی ندارد در زمان بیمه زنان خانه دار فرق آنچنانی با بیمه بسیجیان ندارد و اگر بیمه بسیحیان را کس دیگری پرداخت می کند یا ارگان دیگری پرداخت میکند سودمند است وگرنه فرق آنچنانی ندارد .


جدیدتر قدیمی تر