پیگیری حضوری مشاغل سخت و زیان آور

 با سلام ! درتاریخ ۱۰/۶/۱۴۰۰ نامه تقاضای سخت و زیان آور  از اداره کل تعاون گیلان به تبریز ارسال شده ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ام  لطفا راهنمایی کنید  سپاسگذارم؟

از طریق اداره کار تبریز پیگیری کنید. در اینگونه موارد تجربه من میگوید که باید به صورت حضوری مراجعه کنید وگرنه به نتیجه خاصی نمی رسید.


جدیدتر قدیمی تر