درخواست ازکارافتادگی به علت عمل هورمون هیپوفیز

 با سلام ! من عمل هورمون هیپوفیز کردم والان تحت نظر دکتر هستم و آمپول ساندروستاتین تزریق می کنم و سر هر کاری می روم  به علت خستگی و ناتوانی از انجام کار مرا اخراج می کنند و سابقه عمل جراحی دارم و۱۰ سال سابقه بیمه دارم. ۶سال که شرکت واریز کرده و۴سال خودم آزاد بیمه واریز کردم. میخواستم بدانم از کار افتادگی شامل من میشود یا نه؟

نه متاسفانه . بابت این مشکل ازکارافتاده نمی شوید.در حد ازکارافتادگی 66 درصد نیست.


جدیدتر قدیمی تر