مقصر تصادف موتور از عقب با خودرو

 با سلام ! خودرویی در کنار خیابان اما کمی در لاین حرکت پارک کرده است.  ماشین سایپایی به پشت سر آن رسیده و بدون راهنما یا توجه در آینه سبقت میگیرد . موتورسیکلتی که در راه مستقیم در لاین سبقت بوده در یک بولوار با تنگ شدن راه به  بولوار برخورد می کند و فوت می کند مقصر کیست؟

اگر موتور سیکلت با خودرویی تصادف نکرده باشد یعنی با هیچ کدام از این خودروها تصادف نکرده باشد تقریباً نمی‌توان تقصیری را متوجه خودروهای دیگر کرد اما اگر به هر کدام از خودرو هایی که منحرف شده باشند از مسیر شان خورده باشد و نهایتاً فوت کرده باشد آن خودرویی که تغییر جهت داده باشد مقصر است.


جدیدتر قدیمی تر