نفاوت افزایش حقوق در فیش مستمری به چه معنا می باشد ؟

 سلام ! 1400/11/30 بازنشسته شدم . 30 اردیبهشت حقوقم رو دادند. داخل فیش تفاوت افزایش مستمری دادند؟ این چی هست ؟ مبلغی موقتی بود که به صورت علی الحساب پرداخت شد تا میزان دقیق افزایش حقوق و مابه التفاوت آن در خرداد ماه پرداخت گردد.

جدیدتر قدیمی تر