دیه آسیب به رباط صلیبی و مینیسک

 سلام شبتون بخیر!  پای بنده در حادثه ای دچار آسیب شد که طبق تشخیص و مراجعه به پزشک قانونی آسیب هایم مشخص شد و میخواستم بدونم چه درصدی به هر کدوم تعلق میگیره ؟ 

1: آسیب رباط صلیبی قدامی زانوی راست

2: جدا شدن تکه کوچکی از ابتدای درشت نی زانوی راست که منجر به پارگی رباط صلیبی خلفی شده است

3: آسیب شاخ خلفی مینیسک داخلی زانوی راست

4: کبودی تورم زانوی راست فوق در اثر اصابت جسم سخت

یک : بستگی به میزان آسیب دارد . بین 2 تا 3 درصد دیه کامل .

دو: حدود 4 درصد دیه کامل

سه: احتمالا بین 2 تا 3 درصد دیه کامل

چهارم: 0.15 درصد بابت کبودی و حدود 0.5 درصد بابت تورم

هر درصد دیه کامل نیز 6 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1401 می باشد .


جدیدتر قدیمی تر