شکایت به میزان دیه تعیین شده؟

 سلام! بر اثر تصادف ران پای چپم از۸ جا به صورت عمودی(باز شدن استخوان، قسمت فوقانی، زیر لگن) شکسته، (خرد شده) که مدارکم را خانمم برده پزشک قانونی که به خانم گفته برای معاینه نمی خواهد شوهرت را بیاری؟! چهار ماه دیگه بیار که۱۰/۱۲/۱۴۰۰ بوده که رفتیم بدون معاینه گفت برو سه ماه دیگه بیا۱۱/۳/۱۴۰۱که رفتم گفت برو پیش  پزشک معتمد که رفتم ایشان هم بدون معاینه جواب را نوشت و گفت ببر؟! بدون اینکه منو پیش قاضی بفرستند حل اختلاف خودش دیه مشخص کرده است که فقط خرد شدگی قسمت فوقانی استخوان ران پای چپ وجراحی نوشته که التیام یافته است .معادل چهارشنبه از یک سوم از یک دوم آزادیه کامل مرد که ۸۰ملیون می شود.موارد زیر اشاره نشده و حساب نشده: 

1- خورد شدگی قسمت فوقانی استخوان ران پای چپ از ۸ جا

2- پلاتین ۳۰ سانتی با۱۰ پیچ کوچک و بزرگ که یکی از پیچها خیلی بزرگه

3- جراحی ران پا بخیه از ۱۰ سانت بالای زانو تا روی استخوان پهلو

4- -کبودی ران پا از زانو تا انتهای ران

5- زخم شدن مچ پای راست اندازه دو انگشت؟

۶-زخم شدن و پوست شدن روی بینی

۷-ورم پا قسمت ران

8- طول درمان به مدت ۷ ماه

حالا چکار کنم ؟ هنوز لنگ میزنم ؟ درست نمی توانم راه بروم. یک پا یک پا از پله باید راه بروم. موقع خواب اذیت می شوم. چیزی را نمی توانم بلند کنم ؟ اعتراض می کنم. شما بگید در ادامه چکارکنم؟ خیلی ممنون؟ لطفا بگویید چکار باید انجام بدهم؟ الان می توانم برای این ۸ماه از کار افتادگی دوباره از طرف که به من زده شکایت کنم که از کار افتادگی و خرج  فیزیوتراپی و عکس های رادیولوژی ویزیت‌ها و کرایه آژانسها را ازش بگیرم. ۷ماه طول درمان داشتم ؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که باید بروید و اعتراض کنید. البته مورد ۲ و ۳ را به شما نمی دهند چون مورد دو که پلاتین داخل پا است را منوط به طول درمان می‌کنند و معمولاً دو درصد دیه اضافی را پرداخت نمی‌کنند و بابت اعمال جراحی هم دیه نمی دهند. بابت مورد هشتم مبلغی نمی‌دهند ولی بابت مورد شش، مورد هفت، مورد پنج، مورد چهار، و مورد یک دیه به شما تعلق میگیرد. همچنین بابت هزینه هایی که کرده اید باید به صورت جداگانه شکایت کنید. چون  فرآیند یک سال طول می‌کشد و باید دقت کنید و صبر داشته باشید .


جدیدتر قدیمی تر